Opracowujemy nowe biotechnologie

99Często dostępne na rynku technologie nie są w stanie poradzić sobie z rozkładem szkodliwych substancji czy odpadów. W takich sytuacjach BACTrem może opracować nową, odpowiednią biotechnologię, na przykład pozwalającą na utylizację rakotwórczego kreozotu, który zawierają drewniane podkłady kolejowe.

Możliwości tworzenia biotechnologii opiera się na wiedzy o cechach fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych bakterii, ich efektywnym współdziałaniu i sposobie ich produkcji oraz wyizolowaniu ponad 150 różnych rodzajów i gatunków o pożądanych cechach i pogrupowaniu ich w konsorcja.
Obok opracowywania nowych biotechnologii prowadzimy:

  • badania pilotażowe i analizy
  • badania eksperymentalne
  • prace badawczo-rozwojowe dotyczące: biodegradacji związków niebezpiecznych biopreparatów dla rolnictwa proekologicznego, technologii związanych z bezpieczeństwem żywności

 

Utylizacja rakotwórczego kreozotu

W roku 2017 Prezes Zarządu Firmy BACTrem dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, uzyskała również dofinansowanie na opracowanie procesu utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych. Projekt został dofinansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Czytaj więcej...

Biopreparaty doglebowe

 biopreparaty dla rolników i działkowcówStworzyliśmy biopreparaty dla rolników i działkowców. Użycie naszych biopreparatów pozwala im ograniczyć stosowanie na polach (a także w szklarniach i ogródkach) fungicydów, bakteriocydów i nawozów mineralnych nawet o 40 proc., a jednocześnie produkować proekologiczną żywność. 

Bakterie zawarte w biopreparatach BACTrem wiążą azot atmosferyczny, udostępniają fosfor ze związków organicznych zawartych w glebie, rozkładają materię organiczną. Jednym słowem zapewniają roślinom potrzebne do życia pierwiastki, dzięki czemu mają one lepsze warunki wzrostu. 
Biopreparaty BACTrem przywracają też naturalne pH glebie i naturalną bioróżnorodność mikroflory gleby oraz niwelują toksyczne działanie pestycydów. 
Biopreparaty nie zawierają związków syntetycznych ani modyfikacji genetycznych. Bakterie wchodzące w skład biopreparatów nie są patogenami ludzi, zwierząt i roślin. Biopreparaty zostały dokładnie przebadane oraz posiadają wymagane atesty. Można je aplikować przy pomocy dostępnych na rynku urządzeń, a także sprzętu rolniczego.

Na badania i prace rozwojowe w tym zakresie BACTrem uzyskało dofinansowanie. 

Czytaj więcej...